About / Amdano

Music Bendigedig is a blog about the gigs I (Dyfrig Williams) get to go and see. I’m based in Cardiff, so most of the gigs I go to are here, with a few further afield.

I don’t aim to be a critic – this is a music fan’s blog, written from that perspective.

If anything verges into the political, then they’re my opinions and not those of my employer. I doubt they endorse my musical opinions either.

Welsh is my first language, so there may well be some Welsh thrown in to the mix.

Joiwch!

P.S. Bendigedig means brilliant in Welsh.

Me / Fi

Mae Music Bendigedig yn blog am y gigs rwy’n (Dyfrig Williams) mynd i weld. Fi ‘di leoli yng Nghaerdydd, felly mae’r rhan fwyaf o’r gigs rwy’n mynd i yn y ddinas, ond mae rhai ymhellach i ffwrdd.

Sa i’n anelu i fod yn feirniad – mae hyn yn blog gan rywun sy’n caru cerddoriaeth, felly mae pob blogbost o’r safbwynt hwnnw.

Os mae unrhyw safbwynt yn ymylu ar y gwleidyddol, yna barn fi yw e, ac nid rhai fy nghyflogwr. Rwy’n amau ​​bod nhw’n cymeradwyo fy marn gerddorol chwaith.

Cymraeg yw fy iaith gyntaf, felly bydd yna blogbostiau Cymraeg pob nawr ac yn y man, er rwy’n blogio yn Saesneg ar y cyfan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s